Om Taekwon-Do

Treningsglede i et godt miljø

Taekwon-Do er en morsom og spennende aktivitet med stor variasjon, hvor du utvikler god styrke, kondisjon, motorikk og balanse. Du lærer selvforsvar, samtidig som du kjenner gleden av fysisk aktivitet. Vi har et inkluderende miljø, basert på vennlighet og godt samhold.

Mestring og selvtillit

Taekwon-Do er en aktivitet som passer for alle. Du trener ut fra dine egne forutsetninger. På trening blir alle sett av instruktøren, som motiverer og hjelper deg slik at du får god mestringsfølelse og bedre selvtillit.

TRYGGHET OG STRUKTUR

Hos oss møter du kvalifiserte instruktører, med godt humør. Du vil oppleve orden og struktur, som gir deg bedre konsentrasjon og fokus. Våre faste rammer bidrar til trygghet på trening.

Verdibasert aktivitet

Taekwon-Do er en verdibasert aktivitet, med gode rollemodeller som formidler etikk og sunne verdier.

Hva er Taekwon-Do?

Taekwon-Do er en koreansk selvforsvarskunst hvor målet er å oppnå god fysisk og mental balanse. Oversatt betyr Tae”fot, sparke, knuse med foten”. Kwon betyr ”hånd, slag, knuse med hånden”. Do betyr ”kunst, metode, vei”.

Taekwon-Do sine røtter er over 1000 år gamle og bygger i hovedsak på de gamle koreanske kampkunstene Tae Kyon og Soo Bak. Taekwon-Do fikk sitt navn den 11. april 1955 etter forslag fra Gen. Choi Hong Hi (1918 -2002) som regnes som grunnleggeren av Taekwon-Do. Gen. Choi Hong Hi videreutviklet både teknikk og teori, dette er dokumentert i hans 15-binds Taekwon-Do-leksikon. International Taekwon-Do Federation (ITF) ble grunnlagt 22. mars 1966 og Gen. Choi Hong Hi var president frem til sin død i 2002.

Gen. Choi Hong Hi (1918 -2002) regnes som grunnleggeren av Taekwon-Do

Gen. Choi Hong Hi (1918 -2002) regnes som grunnleggeren av Taekwon-Do

I Taekwon-Do lærer man mange effektive teknikker som kan benyttes i selvforsvar. Teknikken bygger på høy hastighet og kraft, og selv en fysisk svak person kan oppnå stor kraft gjennom trening. Taekwon-Do er kanskje spesielt kjent for sine effektive og kraftfulle spark.

Taekwon-Do er en svært allsidig form for fysisk trening hvor hele kroppen blir godt trent, og kan drives av både barn, mosjonister og utøvere som ønsker å konkurrere. Uansett oppnår man å komme i god form og få økt fleksibilitet. Man utvikler større selvtillit, får bedre konsentrasjonsevne og sterkere selvdisiplin.

I Taekwon-Do søker vi å utvikle hele mennesket, ikke bare det fysiske. Dette rettferdiggjør å kalle Taekwon-Do kunst. Det kreves ingen forkunnskaper og man behøver ikke å være i god fysisk form før man begynner å trene.
Taekwon-Do er en individuell form for trening hvor man tar utgangspunkt i egne forutsetninger. Husk, i Taekwon-Do er det viktigste å overvinne seg selv.

Husk, i Taekwon-Do er det viktigste å overvinne seg selv.

Taekwon-Do bygger på grunnleggende humanistiske verdier hvor begrep som vennlighet, medfølelse, toleranse, vennskap, samhold, ydmykhet og respekt for andre er viktige elementer. Våre verdier kommer blant annet til uttrykk i våre grunnprinsipper; høflighet, ærlighet, iherdighet, selvkontroll og ukuelig ånd.

Brukt på feil måte kan Taekwon-Do være farlig og må derfor aldri misbrukes. Det er nettopp derfor det er så viktig med mental trening og vektlegging av gode verdier. Dette gir hver enkelt en moralsk ryggrad som hindrer misbruk.

Taekwon-Do er en positiv og selvutviklende form for aktivitet som gir god mental og fysisk helse. Man får mer overskudd og selvtillitt som man kan dra nytte av på andre livsområder som skole, jobb, familie og fritid. Taekwon-do passer like godt for unge, gamle, kvinner og menn.